Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n yhtiökokous

PRIDno-2019-1761

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n (omistusyhtiö, omistusosuus 12,50 %) varsinainen yhtiökokous pidetään 15.4.2019 klo 9.00 Sakipa Isännöinnin toimistolla, osoite Yrjönkatu 15, 28100 Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat.

Yhtiön hallituksessa on kaupungin edustajana ollut Sari De Meulder ja varajäsenenä Kai Heinonen. Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy ja KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.4.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen Sari De Meulderin ja varajäseneksi Kai Heinosen ja valitsemaan toiseksi tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.