Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Porin Linjat Oy yhtiökokous

PRIDno-2019-1959

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Linjat Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2019 kello 13:00 Porin kaupungintalolla, kokoushuoneessa Ellen. Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä tilintarkastajan valinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet Oili Heino (pj), Jukka Antila, Paula Kivimäki, Daniel Krautsuk, Veli-Matti Oksanen, Tarja Pajunen ja Antti Lehtonen. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Porin Linjat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2019 valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus päätti jatkaa esityslistan käsittelyä asiakohdasta § 194 "Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukset 2019".

Satu Hatanpää poistui kokouksesta klo 13:31.

Esteellisyys

  • Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy:n hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.