Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Porin Satama Oy yhtiökokous

PRIDno-2019-778

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Satama Oy:n yhtiökokous pidetään 24.04.2019 klo 09:00 Porin Kaupungintalolla, Hallituskatu 12, Pori. Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valitseminen sekä tilintarkastajavalinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet: Arto Nurmi (pj), Pekka Träskelin, Sari Harjunpää, Raija Kukkakorpi, Jyrki Laine, Johanna Vähäkainu ja Tuomas Klimoff. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Porin Satama Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Arto Nurmi (pj), Pekka Träskelin, Sari Harjunpää, Raija Kukkakorpi, Jyrki Laine, Johanna Vähäkainu ja Tuomas Klimoff ja valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin edustajan Porin Satama Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Arto Nurmi (pj), Jari Pajukoski, Sari Harjunpää, Raija Kukkakorpi, Jyrki Laine, Johanna Vähäkainu ja Tuomas Klimoff ja valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Raisa Ranta teki seuraavan ehdotuksen: "Pekka Träskelinin tilalle Porin Satama Oy:n hallitukseen nimetään Jari Pajukoski."

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.