Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Prizztech Oy yhtiökokous

PRIDno-2019-1944

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Prizztech Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2019 kello 13:00 Porin Suomalaisella Klubilla, osoite Eteläranta 10, Pori. Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnat sekä tilintarkastajan valinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet kaupungin edustajina Esa J. Anttila (pj), Bia Kaski, Heli Sulkava ja Jaakko Jäntti sekä varajäseninä Pasi Tulkki, Tero Niskanen, Minna Saha ja Anne Granholm. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhtiökokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Prizztech Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt Esa J. Anttila (pj), Bia Kaski, Heli Sulkava ja Jaakko Jäntti sekä varajäseninä Pasi Tulkki, Tero Niskanen, Minna Saha ja Anne Granholm, sekä valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin edustajan Prizztech Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt Esa J. Anttila (pj), Bia Kaski, Heli Sulkava ja Jaakko Jäntti sekä varajäseninä Pasi Tulkki, Mika Lähteenmäki, Minna Saha ja Anne Granholm sekä valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus päätti jatkaa esityslistan käsittelyä asiakohdasta § 201 " Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset".

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää teki seuraavan ehdotuksen: "Tero Niskasen sijaan varajäseneksi nimetään Mika Lähteenmäki."

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.