Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Tiedoksi merkittävät päätökset

PRIDno-2019-2016

Perustelut

Toimielimelle on toimitettu oheen liitetyt viranhaltijapäätökset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.