Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Huittisten paloasema, 18.03.2019

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
§ 4 Irtisanoutuminen ylipalomiehen virasta, 03.04.2019

Aluepalopäällikkö, Rauma
§ 6 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen Rauman paloasemalle, 20.03.2019
§ 7 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen Rauman paloasemalle, 20.03.2019
§ 8 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen Rauman paloasemlle, 20.03.2019
§ 9 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, 27.03.2019

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Työvaatteiden hankinta optioajalla 1.4.2019 - 31.3.2021, 15.03.2019

Henkilöstöpäällikkö
§ 66 Peliprojektin hankinta Porin kaupungin esimiehille, 22.03.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 56 Virkanimikkeen muuttaminen, 12.03.2019
§ 57 Virkanimikkeen muuttaminen, 14.03.2019
§ 58 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 14.03.2019
§ 59 Tehtävänimikkeen muuttaminen, 19.03.2019
§ 60 Varhaiskasvatuksen nimikemuutokset, 19.03.2019
§ 61 Oman auton käyttöoikeus, työhyvinvointipäällikkö [peitetty], 20.03.2019
§ 62 Oman auton käyttöoikeus, työsuojelupäällikkö [peitetty], 20.03.2019
§ 63 Oikaisu henkilöstöpäällikön päätökseen §216/2018, 20.03.2019
§ 64 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan lisän poistaminen, 20.03.2019
§ 65 Oman auton käyttöoikeus, (peitetty), 20.03.2019
§ 67 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, tarkastusinsinööri, 25.03.2019
§ 68 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, tarkastusinsinööri, 25.03.2019
§ 69 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 70 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 71 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 72 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 73 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 74 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 75 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 76 Neuvottelu työn vaativuuden arviointijärjestelmään kuuluvien KVTES liite 1:n mallitehtäväkuvausten käyttöönotosta, 28.03.2019
§ 77 Neuvottelu KVTES Liite 1:n tehtävien vaativuustasosijoittelusta ja siihen liittyvistä palkkausmuutoksista 1.1.2019 lukien, 28.03.2019
§ 78 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 28.03.2019
§ 80 LS 2018-2019 paikallisen järjestelyerän kohdentaminen henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 lukien liite 3 sairaalalääkärit, 01.04.2019
§ 81 LS 2018-2019 paikallisen järjestelyerän kohdentaminen henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 lukien liite 3 sairaalalääkärit, 01.04.2019
§ 82 Neuvottelutuloksen hyväksyminen koskien työajan siirtoa, 01.04.2019
§ 83 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 01.04.2019
§ 84 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 01.04.2019
§ 85 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 01.04.2019
§ 86 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 01.04.2019
§ 87 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, lupasihteeri, 02.04.2019
§ 88 Oman auton käyttöoikeus, kehittämispäällikkö [peitetty], 02.04.2019
§ 89 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, korjaus henkilöstöpäällikön päätökseen § 69/2019, 02.04.2019
§ 90 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 02.04.2019
§ 91 LS 2018-2019 paikallisen järjestelyerän kohdentaminen henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 lukien liite 3 sairaalalääkärit, 03.04.2019
§ 92 LS 2018-2019 paikallisen järjestelyerän kohdentaminen henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 lukien liite 3 sairaalalääkärit, 03.04.2019
§ 93 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 03.04.2019

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
§ 2 Kaupunginjohtajan osallistuminen Almedalsveckaniin., 12.03.2019
§ 3 Kaupunginjohtajan osallistuminen Suomen Tukholman-instituutin ruokatapahtumaan., 12.03.2019

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 21 Kansallisen Veteraanipäivä, kaupungin vastaanotto, 21.03.2019
§ 22 Kesäyön marssi, vieraanvaraisuuden osoittaminen., 21.03.2019
§ 23 Kaupungin vastaanotto Sverigedagar-tapahtuman yhteydessä., 21.03.2019

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Pelastusviranomaiseksi nimeämiset, 19.03.2019
§ 33 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, Rauman toimialue, 29.03.2019
§ 34 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, Rauman/Kaakkois-Satakunnan toimialue, 29.03.2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.