Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 27.03.2019 29.03.2019 01.04.2019
Tekninen lautakunta 02.04.2019 04.04.2019 05.04.2019
       
       
       
       

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi esityslistan asiakohdan § 193 "Prizztech Oy yhtiökokous".


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.