Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 347 Eroanomus luottamustehtävistä, Irma Halonen

PRIDno-2020-2836

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Irma Halonen on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävistä. Syy eronpyyntöön on henkilökohtainen. Halonen on toiminut Porin Veden johtokunnan jäsenenä valtuustokaudella 2017-2021.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 120 valinnut Porin Veden johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2017–2021 seuraavasti:

Jäsen                                            Varajäsen

pj Jari Nokkonen, KOK                 Voitto Lehtinen, KOK

Nina Aronen, KOK                        Marju Sjösten, KOK

vpj Markku Palomäki, PS              Markku Gustafsson, PS

Harri Aaltonen, SDP                      Tuomas Klimoff, SDP

Tapio Rosnell, SDP                        Tapio Harjanne, SDP

Anne Jakonen, SDP                      Raija Kukkakorpi, SDP

Sirpa Muurinen, VAS                      Irma Halonen, VAS

Marita Salmio, KESK                     Helena Peltomäki, KESK

Tapio Meri, VIHR                            Laura Seesmeri, VIHR

Irma Halosen eroanomus on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että

- Irma Haloselle myönnetään ero Pori Veden johtokunnan varajäsenen tehtävästä; ja

- kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen Pori Veden johtokuntaan.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, nimetyt henkilöt, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, Pori Veden johtokunta, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.