Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 345 Lausuntopyyntö Köörtilän tuulivoimapuiston poikkeamislupahakemus ja rakennuslupahakemus

PRIDno-2020-3382

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Merikarvian rakennuslautakunta pyytää Porin kaupungin lausuntoa Köörtilän tuulipuistoalueen tuulivoimaloiden poikkeamislupa- ja rakennuslupahakemuksista. Hakemukset on laadittu WT1-WT9 tuulivoimaloiden rakentamiseksi.

Tuulivoimalan kokonaiskorkeus maanpinnasta on 230 m ja siipien toimintasäde on 158 m. Tuulivoimalan teho on 4,8 MW.

Konsernihallinnon toimialan kaupunkisuunnitteluyksikkö ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö ovat antaneet lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Merikarvian kunnan rakennuslautakunnalle Köörtilän tuulipuistoalueen tuulivoimaloiden rakentamisesta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön valmistelun mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Merikarvian kunnan rakennuslautakunta / 15.6.2020

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.