Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Lausuntopyyntö / pienvenesataman kunnossapitoruoppaus sekä aallonmurtajan leventäminen ja jatkaminen / Porin kaupunki

PRIDno-2020-2743

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa kaupungin omasta hakemuksesta Uniluodon pienvenesataman kunnossapitoruoppaamisesta sekä aallonmurtajan leventämisestä ja jatkamisesta.

Hankkeen tarkoituksena on ruopata Uniluodon pienvenesataman alue ja pidentää alueella olevaa aallonmurtajaa alueen uudelleen sedimentoitumisen hidastamiseksi. Aiotun työn toteutuessa pienvenesataman käyttöä pystytään jatkamaan.Tällä hetkellä alue on niin merkittävästi mataloitunut, että pienvenesatama on osittain jouduttu poistamaan käytöstä. Porin kaupungilla on velvollisuus ylläpitää alueella pienvenesatamaa ja kunnossapitää sitä niin, että venepaikkoja on riittävästi ja niiden toimivuus voidaan varmistaa myös matalan veden aikana.

 Ruopattava massa on hiekkaa, joten merkittävää vesistön samentumista ei ole odotettavissa. Ruopattu hiekka läjitetään Yyterin hiekkarannan alueella olevalle vanhalle uimakuopalle. Alueen viimeisessä asemakaavamuutoksessa uimakuoppa tuli osaksi E16 aluetta, joka on määritelty tapahtumien alueeksi. Läjittäminen alueelle edistää asemakaavan toteutumista, koska uimakuopan täyttö on otettu yhdeksi Yyterin alueen kehittämisen kohteeksi.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Uniluodon pienvenesataman kunnossapitoruoppausta sekä aallonmurtajan leventämistä ja jatkamista koskevan lupahakemuksen johdosta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 12.6.2020                                                                                                                                                                                                                                                   

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.