Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 343 Lausuntopyyntö/ hallituksen esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

PRIDno-2020-2640

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta. Valmisteilla oleva laki mahdollistaisi laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältäisi säännökset tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä sekä toimivaltaisesta tukiviranomaisesta ja tämän tehtävistä. Laajakaistarakentamisen tukeminen mahdollistettaisiin alueilla, joilla nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole.

Hallituksen esitysluonnos liittyy hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen elinvoimainen Suomi. Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti eli tavoitellaan mahdollisuutta käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa julkisen tuen myöntäminen nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen alueilla, joille niitä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Tavoitteena on saada nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin noin 10.000 uutta kotitaloutta.

Konsernihallinnon elinvoima- ja ICT-yksikkö ovat antaneet yhteisen lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä laiksi laajakaistarakentamisen tuesta konsernihallinnon elinvoima- ja ICT-yksikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö / lausuntopalvelu.fi / 12.6.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.