Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 348 Puro Tekstiilihuolto Oy varsinainen yhtiökokous

PRIDno-2020-3150

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Puro Tekstiilihuolto Oy:n (omistusosuus 6 %) varsinainen yhtiökokous pidetään 11.6.2020 kello 12.00 Skype-kokouksena. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Osakassopimuksen mukaan osakkaat, joiden omistusosuus yhtiössä ei ylitä 15 prosenttiyksikköä yhtiön osakekannasta, nimeävät hallitukseen yhdessä yhden jäsenen. Porin kaupungilla on aiemmin ollut yksi hallituspaikka ja kaupungin edustajana on toiminut Ilona Wessman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Porin kaupunginhallitus päättää ehdottaa yhtiökokoukselle, että Puro Tekstiilihuolto Oy:n hallitus jatkaisi nykyisellä kokoonpanolla ja pienosakkaita edustaisi alun perin Porin kaupungin nimeämä Ilona Wessman. Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa mahdolliset muut evästykset kaupungin yhtiökokousedustajalle.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.


 

Esteellisyys

  • Oili Heino, Mari Kaunistola, Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen),
Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja)  ja poistuivat esteellisinä kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.