Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 335 Täyttölupapyyntö, vastaavan ohjaajan virka, 64760004, Sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelu, Uudenkoiviston vastaanottokoti ja Tuulikoti

PRIDno-2020-3182

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelussa toimivan Uudenkoiviston vastaanottokodin ja Tuulikodin vastaavan ohjaajan virka nro 64760004 on tullut avoimeksi irtisanoutumisen takia 1.4.2020 alkaen.

Uudenkoiviston vastaanottokodissa on 15 työntekijää ja Tuulikodin asumisyksikössä 7 työntekijää. Uudenkoiviston vastaanottokodissa on 14 asiakaspaikkaa, jotka jakaantuvat kahdelle osastolle. Tuulikoti jakaantuu kahteen asumisyksikköön, joissa on yhteensä 15 asuntoa. Tuulikoti on ensisijaisesti tarkoitettu lastensuojelulain mukaisessa jälkihuollossa oleville nuorille itsenäistymisharjoittelua varten. Tuulikoti toimii nivelvaiheasumisena, kun itsenäinen asuminen ei vielä onnistu. Tuulikodissa on ympärivuorokautinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilökunta ohjaamassa ja tukemassa nuoria oman elämän hallintaan ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.

Uudenkoiviston vastaanottokotiin nuoret tulevat kriisitilanteista ja heille joudutaan usein tekemään erilaisia rajoittamispäätöksiä. Työntekijöillä työhön liittyy vastaanottotilanteita myös yöaikaan, eristämistä, ahdistuksen hoitoa ja vaativissa kriisitilanteissa toimimista. Työ on hyvin intensiivistä. Nuoren tilanteen mukaan häntä pyritään voimaannuttamaan ja takaamaan hänelle turvallinen elinympäristö. Lisäksi työtä tehdään koko perheen kanssa, jossa pyritään tukemaan vanhempien hoito- ja kasvatuskykyä sekä vanhempien edellytyksiä ja voimavaroja turvata nuoren edun mukainen huolenpito.

Vastaavan ohjaajaan tehtävänä on vastata osastojen toiminnan toteutumisesta, työn suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksen seurannasta, budjetoinnista ja henkilöstöhallinnasta. Lähiesimiehenä vastaava ohjaaja johtaa, kehittää ja valvoo oman yksikkönsä toimintaa. Lastensuojelulaitoksen työyhteisöön tarvitaan johtamisen, arvioinnin, kehittämisen ja tavoitteellisen työn ammattilaista. Vastaava ohjaaja vastaa hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta toimintayksikkönsä palvelujen tuottamisesta ja kustannuksista.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen ohjaajan kelpoisuus, esimerkiksi sosionomi AMK sekä riittävä johtamistaito. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohta 04SOS030 mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on 2816,84 €/kk. Vakanssi täyttäminen on välttämätöntä laadukkaan lastensuojelutyön turvaamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojen vastaavan ohjaajan viran nro 64760004  täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 28.05.2020 § 90

Täyttölupapyyntö,​ vastaavan ohjaajan virka,​ 64760004,​ Sosiaali-​ ja perhepalveluiden lastensuojelu,​ Uudenkoiviston vastaanottokoti ja Tuulikoti

Asian käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi historiatiedoista. 

Sosiaali-​ ja perhepalveluiden lastensuojelussa toimivan Uudenkoiviston vastaanottokodin ja Tuulikodin vastaavan ohjaajan virka nro 64760004 on tullut avoimeksi irtisanoutumisen takia 1.4.2020 alkaen.

Perusturvalautakunta on päättänyt lähettää sosiaali-​ ja perhepalveluiden lastensuojen vastaavan ohjaajan viran nro 64760004  täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Uudenkoiviston vastaanottokodissa on 15 työntekijää ja Tuulikodin asumisyksikössä 7 työntekijää. Uudenkoiviston vastaanottokodissa on 14 asiakaspaikkaa,​ jotka jakaantuvat kahdelle osastolle. Tuulikoti jakaantuu kahteen asumisyksikköön,​ joissa on yhteensä 15 asuntoa. Tuulikoti on ensisijaisesti tarkoitettu lastensuojelulain mukaisessa jälkihuollossa oleville nuorille itsenäistymisharjoittelua varten. Tuulikoti toimii nivelvaiheasumisena,​ kun itsenäinen asuminen ei vielä onnistu. Tuulikodissa on ympärivuorokautinen sosiaali-​ ja terveydenhoitoalan henkilökunta ohjaamassa ja tukemassa nuoria oman elämän hallintaan ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.

Uudenkoiviston vastaanottokotiin nuoret tulevat kriisitilanteista ja heille joudutaan usein tekemään erilaisia rajoittamispäätöksiä. Työntekijöillä työhön liittyy vastaanottotilanteita myös yöaikaan,​ eristämistä,​ ahdistuksen hoitoa ja vaativissa kriisitilanteissa toimimista. Työ on hyvin intensiivistä. Nuoren tilanteen mukaan häntä pyritään voimaannuttamaan ja takaamaan hänelle turvallinen elinympäristö. Lisäksi työtä tehdään koko perheen kanssa,​ jossa pyritään tukemaan vanhempien hoito-​ ja kasvatuskykyä sekä vanhempien edellytyksiä ja voimavaroja turvata nuoren edun mukainen huolenpito.

Vastaavan ohjaajaan tehtävänä on vastata osastojen toiminnan toteutumisesta,​ työn suunnittelusta,​ kehittämisestä ja toteutuksen seurannasta,​ budjetoinnista ja henkilöstöhallinnasta. Lähiesimiehenä vastaava ohjaaja johtaa,​ kehittää ja valvoo oman yksikkönsä toimintaa. Lastensuojelulaitoksen työyhteisöön tarvitaan johtamisen,​ arvioinnin,​ kehittämisen ja tavoitteellisen työn ammattilaista. Vastaava ohjaaja vastaa hoito-​ ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta toimintayksikkönsä palvelujen tuottamisesta ja kustannuksista.

Vakanssi täyttäminen on välttämätöntä laadukkaan lastensuojelutyön turvaamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan vastaavan ohjaajan virkaan,​ 64760004,​ Sosiaali-​ ja perhepalveluiden lastensuojelu,​ Uudenkoiviston vastaanottokoti ja Tuulikoti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lastensuojelun päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.