Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 349 Teljäntori Oy:n kevätyhtiökokous

PRIDno-2020-3456

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Teljäntori Oy:n kevätyhtiökokous pidetään torstaina 18.6.2020 kello 17:00, paikassa Teljäntorin liiketila 13, Yrjönkatu 15, Pori.

Kokouksen asialistalla on mm. hallituksen jäsenen valinta eronneen jäsenen Mikko Viitalan tilalle, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajavalinnat.

Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Esa J. Wahlman ja Mikko Viitala.

Tilintarkastajina ovat toimineet Markku Leino, KHT ja Grant Thornton/Kaarina Pyydönniemi, HT.

Tilintarkastuskertomuksiin sisältyvät lausunnot ovat vakiomuotoisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Teljäntori Oy:n kevätyhtiökokoukseen 18.6.2020 valitsemaan yhtiön hallitukseen eronneen jäsenen Mikko Viitalan tilalle Porin kaupungin edustajana Liisa Laurilan ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asian kohdalla toimi Anne Liinamaa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.