Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 352 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 27.05.2020 29.05.2020 01.06.2020
Ympäristöterveysjaosto 28.05.2020 01.06.2020 02.06.2020
Ympäristöterveysjaosto, salassa
pidettävät asiat
28.05.2020 01.06.2020 -

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.