Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Investointimäärärahan lisäyspyyntö Konsernihallinnon 2020 vuoden talousarvioon

PRIDno-2020-1005

Valmistelija

  • Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, juha.laine@pori.fi

Perustelut

Konsernihallinnon/työllisyyspalveluiden käyttöön osoitettiin vuoden 2019 talousarviossa 110 000 euron investointimääräraha käytettäväksi retkeilyreittien kunnostamiseen/uudelleen rakentamiseen (investointinumero 14150071).

Työllisyyspalveluiden Luontopaja on kunnostanut ja huoltanut Ahlaisten, Noormarkun sekä Joutisjärven retkeilyreittejä muutaman vuoden ajan.  Vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksyttiin, että olemassa olevien reittien lisäksi kunnostetaan ns. Kustaanpolun reitti ja pitkään hoitamattana ollut reitti Pirkanmaan suuntaan Kankaanpään rajalle (Vihdanmäentie-Peräkylä).

Työllisyyspalvelujen esittämän suunnitelman mukaisesti uusien reittien kunnostus toteutetaan vuosina 2019 - 2021.

Ahlaisten, Noormarkun, Joutsijärven sekä Kustaanpolun reitit ovat nyt hyvässä kunnossa ja yleisön käytettävissä.  Kaikki reittien rakenteet on digitoitu Luontopajan ylläpitämään Repo-paikkatietokantaan.  Uusi yleisön käyttöön tarkoitettu retkeilykartta valmistuu kuluvan vuoden aikana.

Tämän ja ensi vuoden aikana korjataan pisto Kankaanpään rajalle.  Reiteillä tulee olemaan jatkossa noin tuhat eri rakennetta. Reitin valmistumisen aikatauluun vaikuttaa materiaalien kuljetukset.  Kuluvan talven aikana ei ole voitu hyödyntää esimerkiksi moottorikelkkoja.

Kankaanpään reitin kunnostamisen loppuun saattamiseksi, konsernihallinto/työllisyyspalvelut esittää, että vuoden 2019 investointimäärärahan säästöstä voidaan siirtää 39 000 euron lisäys konsernihallinnon toimialan vuoden 2020 investointimenoihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää 39 000 euron määrärahalisäyksen konsernihallinnon toimialan vuoden 2020 investointimäärärahoihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.