Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Isosannan kerrostalotonttien hinnoittelu ja kerrostalotontin Isosanta 609-8-13-7 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen

PRIDno-2020-403

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle on vuokrattu kerrostalotontti osoitteessa Harjunpäänkatu 9. Tontin vuokrasopimus päättyy 1.7.2020. Tontin pinta-ala on 5.106 m² ja rakennusoikeus 3.370 k-m². Tontin kuluvan vuoden vuokra on 5.437,15 euroa.

Lähtökohtaisesti tontin vuokrasopimus uusitaan. Tontti voidaan kuitenkin myös myydä vuokralaisen niin halutessa.

Isosannan kerrostalotonttien hinnoittelu

Isosannan kerrostalotonteille ei ole vahvistettu yksikköhintaa. Kuntalain 130 §:ää noudattaen infrajohtaminen on hankkinut kaksi asiantuntija-arviota lähivuosina päättyvien kerrostalotonttien arvoista. Newsec Valuation Oy on 13.11.2019 arvioinut Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi 158 €/k-m² ja Realia Managament Oy 29.11.2019 vyöhykkeen, jolle Isosannan kaupunginosa kuuluu yksikköhinnaksi 200-250 €/k-m². Arvioiden perusteella infrajohtaminen esittää, että Isosannan kaupunginosassa sijaitsevien kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 191,50 €/k-m² sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskilukuun 1948.

Vuokrasopimuksen uusiminen

Vuokrasopimukset uusitaan noin 60 vuodeksi eli ajaksi 2.7.2020-31.12.2080. Edellä esitetty hinnoittelu huomioon ottaen tontin vuosivuokraksi elinkustannusindeksin 2019 keskiluvun 1968 kohdalla saadaan (1968 : 1948 x 3.370 k-m² x 191,50 €/k-m² x 5 % =) 32.599,05 euroa.

Vuokrasopimuksen uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään nykyisen sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n porrastuksin kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Tässä tapauksessa nykyisen sopimuksen mukaista vuokraa peritään vuodelta 2020 ja uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta 20 % vuonna 2021, 40 % vuonna 2022, 60 % vuonna 2023, 80 % vuonna 2024 ja 100 % vuodesta 2025 lähtien. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.

Tontin myyminen

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla 651.980 euroa. Tontti voidaan myydä tällä hinnalla 31.1.2021, jonka jälkeen vuonna 2021 käytetään vuoden 2020 keskilukua.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 191,50 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla, ja että tontti Isosanta 609-8-13-7 vuokrataan tai myydään Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti: Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 160,00 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla, ja että tontti Isosanta 609-8-13-7 vuokrataan tai myydään Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.2.2020. Asian esittely ilmenee asian historiatiedoista. Teknisen lautakunnan kokouksessa asian käsittelystä tehtiin seuraava kirjaus:

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti: Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 160,00 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla, ja että tontti Isosanta 609-8-13-7 vuokrataan tai myydään Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 160,00 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla, ja että tontti Isosanta 609-8-13-7 vuokrataan tai myydään Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto, vuokralainen, infrajohtaminen/maapolitiikka (Laine, Lehti, Pikkusaari, Sankman, Valkonen, Huhtamäki)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.