Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Kiinteistö Oy Porin Uimahalli yhtiökokous

PRIDno-2020-1110

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Porin Uimahallin (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2020 kello 13.00 teknisen toimialan tiloissa. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajan valinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet Sami Hietaharju (pj), Raija Kuoppala ja Teuvo-Jukka Urho. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Porin Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus antoi evästyksensä kaupungin edustajalle Kiinteistö Oy Porin Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2020.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.