Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausuntopyyntö yrityskauppa-asiassa Sanoma Oyj / Alma Media Kustannus Oy ja Alma Manu Oy

PRIDno-2020-1172

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 4.3.2020 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt Porin kaupungin lausuntoa kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitetusta järjestelystä, jossa Sanoma Oyj ostaa Alma Media Oyj:n alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan hankkimalla yksinomaisen määräysvallan Alma Media Kustannus Oy:ssä ja Alma Manu Oy:ssä. 

Yrityskaupan ilmoittaja on nimennyt kaupungin yrityskaupan osapuolen kilpailijaksi, asiakkaaksi tai tavarantoimittajaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto varaa Porin kaupungille mahdollisuuden lausua käsityksensä yrityskaupasta. 

Sähköpostiviestin liitteessä on kuvattu Sanoma Oyj:n näkemys kilpailutilanteesta ja yrityskaupan vaikutuksista seuraavilla tuotemarkkinoilla:
i) alueellisten sanomalehtien kustantaminen, ii) mediamainonta, iii) painaminen, ja iv) uutissisällön tarjoaminen. Lisäksi  kaupunki voi kertoa oman näkemyksensä toimialalla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja sen kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista markkinavaikutuksista.

Asian liitteenä on KKV:n lähettämä sähköpostiviesti 4.3.2020 ja yrityskaupan kuvaus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan ilmoittaa, että ilmoitetulla yrityskaupalla ei Porin kaupungin mielestä ole esittelyssä mainituilla tuotemarkkinoilla sellaisia kilpailulain tarkoittamia markkinavaikutuksia, jotka johtaisivat kielteisiin seuraamuksiin kilpailun kannalta.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto/10.3.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.