Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Porin Teatteritalo Oy:n yhtiökokous

PRIDno-2020-1107

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Teatteritalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.3.2020 klo 12.00 Porin Suomalaisella Klubilla, osoite Eteläranta 10, Pori.

Asialistalla ovat mm. vuoden 2019 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat.

Hallitukseen ovat kuuluneet Daniel Nagy (pj), Matti Mäntylä (vpj) ja Laura Seppi sekä varajäsenenä Elina Lund. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Porin Teatteritalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.3.2020.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus antoi evästyksensä yhtiökokousedustajalle Porin Teatteritalo Oy:n yhtiökokoukseen 10.3.2020 yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä seuraavasti: Muutoin nykyiset hallituksen jäsenet, mutta Matti Mäntylän tilalle esitetään Esko Aholaa. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

 

Kokouskäsittely

Arja Laulainen esitti, että Matti Mäntylän tilalle Porin Teatteritalo Oy:n hallitukseen ehdotetaan Esko Ahola.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.