Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 12.3.2020

PRIDno-2020-942

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 12.3.2020 klo 13.00 Kuntatalolla Helsingissä. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat.

Kokouksen esityslistalla on mm. strategian esittely ja keskustelu sen muuttamistarpeista sekä keskustelu osakassopimuksen muuttamistarpeista. Pohjaesityksenä on, että strategiaa tai osakassopimusta ei tarvitse tällä hetkellä esittää yhtiökokoukselle muutettavaksi.

Kaupunginjohtaja on määrännyt talousyksikön päällikkö Tuomas Hatanpään Porin kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää Porin kaupungin evästyksenä Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen todeta, että Porin kaupunki yhtiön suurimpana osakkeenomistajana edellyttää, että yhtiö kiinnittää erityistä huomiota laatu- ja asiakaspalautejärjestelmien kehittämiseen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.