Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 22 Suomen Ilmailluopiston kurssin SIO31 opiskelijoiden huomioiminen, 02.03.2020

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, 27.02.2020

Toimialajohtaja, konsernihallinto
Hankintapäätös:
§ 14 Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040, 27.02.2020
§ 15 Porin Pasaasi, yleissunnittelu, 27.02.2020

Yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Asiakirjahallinnon päällikön viransijaisuus ajalla 1.3.-30.4.2020, 25.02.2020

Yksikön päällikkö, talousyksikkö
§ 12 Kehittämispäällikön siirto tekniseltä toimialalta konsernihallinnon talousyksikköön, 25.02.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 Määrärahasiirto TA2020, Järjestöjen vuokra-avustukset, 25.02.2020
§ 14 Lisäavustuksen myöntäminen Porin Eläkeläisjärjestöjen Yhteistyötoimikunnalle, 28.02.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedokisi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.