Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Sivistyslautakunta 25.02.2020 28.02.2020 28.02.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 26.02.2020 28.02.2020 02.03.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, salassa pidettävät asiat 26.02.2020 28.02.2020 02.03.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi seuraavin muutoksin: ympäristö- ja lupalautakunnan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjaa ei aseta julkisesti nähtäville.

 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.