Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 467 Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen

PRIDno-2019-4260

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungissa on kuluvana vuonna toteutettu tai ollaan toteuttamassa mm selvitys seudullisten elinkeinopalvelujen järjestämisestä, varhaiskasvatuksen auditointi, teknisten toimintojen auditointi, organisaatiouudistuksen ja johtamisjärjestelmän arviointi. Tämän lisäksi on eri yhteyksissä ja viimeksi valtuuston talousarvioseminaarin yhteydessä 26.8.2019 ollut esillä selvityksen tekeminen joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan pyytämään tarjoukset joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittämisestä. Asia saatetaan päätöksentekoa varten kaupunginhallituksen käsittelyyn, kun tarjoukset on saatu ja tarjousvertailut tehty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 474.

Tiedoksi

Aino-Maija Luukkonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.