Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 474 Kiinteistö Oy Otavankatu 3 ennakkokäsityspyyntö 28.8.2019

PRIDno-2019-2326

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Otavankatu 3 omistaa vuonna 1972 valmistuneen toimistorakennuksen osoitteessa Otavankatu 3. Rakennus vaatii merkittäviä korjaustoimenpiteitä. Yhtiö pyytää pääomistajan ennakkokäsitystä rakennuksen käyttötarkoituksesta ja tulevaisuudesta.

Yhtiön toimitusjohtaja Toni Wahlman sekä Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Träskelin ovat kokouksessa läsnä kertomassa rakennuksen tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Otavankatu 3:lle omistajan ennakkokäsityksen asiassa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa ennakkokäsityksenään, että Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n valmisteluvastuu annetaan Porin YH-Asunnot Oy:lle/heidän tytäryhtiölle Porin Haka Oy:lle yhdessä konsernihallinnon ja teknisen toimialan kanssa siten,  että nykyinen toimistokäytössä oleva kohde tultaisiin purkamaan sekä sen tilalle rakennettaisiin aikanaan uudiskohde asuintalo-käyttöön. Kohteen nykyisten käyttäjien väistötilakysymykset ratkaistaan erikseen omina päätöksinään asianomaisissa toimielimissä.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa esityslistan käsittelyä asiakohdasta § 220.

Esteellisyys

Esa Wahlman, Petri Huru

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli Kiinteistö Oy Otavankatu 3 toimitusjohtaja Toni Wahlmanin sekä Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Träskelin alustuspuheenvuoron asiassa.

Esa J. Wahlman ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsen) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Otavankatu 3 on viime keväänä pyytänyt ennakkokäsitystä Otavankatu 3:ssa sijaitsevan rakennuksen tulevaisuudesta. Tuolloin kaupunginhallitus linjasi, että rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo. Nyt yhtiö kuitenkin pyytää uutta ennakkokäsitystä selvittää rakennuksen myymistä samalla kun alkuperäisen ennakkokäsityksen mukaista purkamista ja uuden rakentamista selvitetään. 

Myös kiinteistöyhtiön omistajista DNA Oyj on ottanut kantaa yhtiön myymiseen:

”Kiinteistön maanalaiset tilat (niihin oikeuttavat osakkeet) ovat DNA Oyj:n omistuksessa ja hallinnassa. Tiloissa toimii Satakunnan alueen puhelin- ja tietoliikenneverkon kriittinen laitetila, jonka siirtäminen ei ole mahdollista ja jonka toiminta tulee turvata riippumatta siitä mitä uusi omistaja tulee tekemään oman osuutensa kanssa (peruskorjaus tai purku). Kiinteistön purun ja laitetilan suojauksen kustannukset jäävät uudelle omistajalle. Mahdollisen peruskorjauksen osalta DNA ottaa osaa niiden talotekniikkaan liittyvien kustannusten kattamiseen, jotka vaikuttavat laitetilan toimintaan.”

Koska yhtiöllä ei ole omistuksessaan muita rakennuksia, omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan kannattaisi myös mahdollisessa myyntitilanteessa ostajalle tarjota mahdollisuutta ostaa kiinteistöyhtiön osakkeet. Ostajan kannalta osakekaupan varainsiirtovero on merkittävästi alhaisempi kuin kiinteistökaupan. Lisäksi yhtiölle ei jää jäljelle liiketoimintaa, mikäli rakennus myydään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää valtuuttaa yhtiön tarvittaessa neuvottelemaan yhtiön osakkeiden myymisestä potentiaalisten ostajien kanssa yhteistyössä omistajaohjausyksikön kanssa. Mahdollinen osakekauppa tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus päätti käsitellä asiakohdan § 468.

Esteellisyys

  • Esa  J. Wahlman, Petri Huru

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Toni Wahlman kutsuttuna vastasi kysymyksiin ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Otavankatu 3, omistajaohjausyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.