Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 482 LISÄPYKÄLÄ: HE-luonnos laeiksi Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja PARAS-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi (lisäpykälä)

PRIDno-2019-4321

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriöltä on 4.9.2019 tullut kutsu kuulemistilaisuuteen hallituksen esityksestä laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja PARAS-puitelain mukaisten velvoitteiden jatkamisesta. Kuulemistilaisuus on 13.9.2019.

Ensinmainittua voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2025 loppuun ja jälkimmäistä voimassaoloaikaa vuoden 2023 loppuun. Lisäksi irtisanomista koskevan sopimusehdon lisäämisen käyttöä laajennettaisiin  sopimuksiin, joiden vuotuinen arvo ylittäisi 15 % kunnan vuosittaisista sote-käyttötalousmenoista.

Perusturvakeskus on antanut asiassa lausunnon, jonka perusteella on valmisteltu kirjallinen lausunto-osuus kuulemistilaisuutta varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginlakimiehen osallistumaan sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään kuulemistilaisuuteen 13.9.2019 ja hyväksyä esityksen mukaisen lausunnon jätettäväksi ministeriölle.

Pöytäkirja tältä osin tarkastetaan kokouksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginlakimies/täytäntööpano

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.