Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 480 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRIDno-2019-1237

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 21.8.2019 antanut vesilain mukaisen päätöksen Porin Satama Oy:n Mäntyluodon satamaa koskevan vesialueen ruoppauksen ja täytön sekä laiturin rakentamisen vesistötarkkailusuunnitelman ja läjitysaltaan ylivuotoveden tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.

PRIDno-2019-2708

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.8.2019 antanut ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen Stena Recycling Oy:n Tahkoluodon kierrätyskeskuksen toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan aloittamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.