Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 481 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, 04.09.2019

Aluepalopäällikkö, Pori
§ 32 Valinta palomiehen virkaan, 02.09.2019
§ 33 Valinta palomiehen virkaan, 02.09.2019

Henkilöstöpäällikkö
§ 192 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 29.08.2019
§ 193 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 29.08.2019
§ 194 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 29.08.2019
§ 195 Neuvottelu tehtäväkohtainen palkka, 29.08.2019
§ 196 Neuvottelu tehtävän vaativuuden uudelleen arviointi ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 30.08.2019
§ 197 Teknisen sihteerin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen, 03.09.2019
§ 198 Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 03.09.2019
§ 199 Ohjeen työsopimuksen ja viranhoitomääräyksen tekemiseen ESS:ssä päivittäminen, 04.09.2019

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 65 Vieraanvaraisuuden osoittaminen BATCircle-seminaarin yhteydessä, 29.08.2019
§ 69 SDP:n puoluevaltuuston kokous, kaupungin vastaanotto, 02.09.2019
§ 70 Rakennustarkastuspäivät, kaupungin vastaanotto 26.3.2020, 02.09.2019
§ 71 Vieraanvaraisuuden osoittaminen, Porin Nuorkauppakamari ry., 02.09.2019
§ 72 Porin Lyseo 140 vuotta, kaupungin vastaanotto, 04.09.2019

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 68 Paineilmatäyttökompressorin hankinta Harjavallan paloasemalle, 04.09.2019
§ 69 Miehistöauton hankinta kehittämis- ja hallintoyksikölle, 04.09.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 15.31 tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.