Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 479 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 28.08.2019 30.08.2019 30.08.2019
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 28.08.2019 03.09.2019 03.09.2019
Perusturvalautakunta 29.08.2019 02.09.2019 03.09.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päättää kuntalain 92 §:n nojalla käyttää otto-oikeuttaan perusturvalautakunnan  päätökseen 29.8.2019 § 181, kumota perusturvalautakunnan kyseisen päätöksen sekä lähettää asian perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Asia tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi uuden valmistelun jälkeen.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti merkitä lautakuntien pöytäkirjat tiedoksi.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja, hankintapalvelut

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.