Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 476 Vuoden 2019 Nuori Porilainen

Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29, ei nettijulkinen