Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 469 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2019-846

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.8.2019 toimialan uuden toimintasäännön tulevaksi voimaan 1.9.2019. Toimialalla on toteutettu yhteiset palvelut -yksikön tehtävien ja henkilöstön siirtäminen konsernihallinnon toimialalle, minkä vuoksi toimialan toimintasääntö oli muutettava vastaamaan uutta organisaatiorakennetta ja tehtävänjakoa. Toimintasäännöstä poistettiin maininnat yhteiset palvelut -yksiköstä ja sen alainen maaseutupalvelut-toimintayksikkö kiinnitettiin ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön. Päätösvalta ammattialalisää, työkokemuslisää ja vuosisidonnaista lisää koskevissa henkilöstöpäätöksissä siirrettiin yhteiset palvelut -yksikön päälliköltä HR-yksikön palvelussuhdepäälliköille. 

Toimintasäännön muuttamisen myötä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yhteiset palvelut -yksikkö lopetettiin 31.8.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan uuden toimintasäännön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Oili Heino poistui kokouksesta klo 14.55-14.57 asiakohtien § 469 - § 471 käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.