Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Porin Toimitilat Oy tavoitteet vuodelle 2021

PRIDno-2020-5187

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan vuositason tavoitteet. Porin Toimitilat Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Petri Huru saapui kokoukseen klo 9.04. Ismo Läntinen poistui kokouksesta klo 9.04.

Porin Toimitilat Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo 9.04 - 9.12 kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Leena Kopra-Saarnijoki ja hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo.

Tiedoksi

Porin Toimitilat Oy, Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.