Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Porin YH-Asunnot Oy tavoitteet vuodelle 2021

PRIDno-2020-5190

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan vuositason tavoitteet. Porin YH-Asunnot Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman, Sinikka Alenius

Kokouskäsittely

Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen) poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Porin YH-Asunnot Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo 9.31 - 9.55  kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Träskelin ja hallituksen puheenjohtaja Esa J. Wahlman.

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta klo 9.55. 

Tiedoksi

Porin YH-Asunnot Oy, Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.