Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Prizztech Oy tavoitteet vuodelle 2021

PRIDno-2020-5186

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan vuositason tavoitteet. Prizztech Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokoustauko klo 9.01 - 9.04.

Kokouskäsittely

Prizztech Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo 8.10 - 9.01 kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Ari Eklund ja hallituksen puheenjohtaja Esa J. Anttila.

Tommi Salokangas saapui kokoukseen klo 8.10.

Ismo Läntinen saapui kokoukseen klo 8.17.

 

Tiedoksi

Prizztech Oy, Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.