Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 22.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Länsirannikon Koulutus Oy tavoitteet vuodelle 2022

PRIDno-2021-4196

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan/pääomistajan vuositason tavoitteet. Länsirannikon Koulutus Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arto Nurmi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (palvelussuhdejäävi). Arto Nurmi on palvelussuhteessa Länsirannikon Koulutus Oy:ssä.

Merkitään, että Länsirannikon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Lasse Schultz oli läsnä tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 10.01 - 10.51.

Merkitään, että Mari Kaunistola poistui kokouksesta kello 10.37.

Tiedoksi

Länsirannikon Koulutus Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.