Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 22.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pori Energia Oy tavoitteet vuodelle 2022

PRIDno-2021-4193

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan vuositason tavoitteet. Pori Energia Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko kello 8.45 - 9.00.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Pori Energia Oy:n toimitusjohtaja Petri Paajanen ja hallituksen puheenjohtaja Petri Lahtinen olivat läsnä tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 8.10 - 8.37.

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 8.12.

Tiedoksi

Pori Energia Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.