Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 22.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Porin Satama Oy tavoitteet vuodelle 2022

PRIDno-2021-4195

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan vuositason tavoitteet. Porin Satama Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi

Kokouskäsittely

Merkitään, että Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä oli läsnä kokouksessa tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 9.01 - 9.52.

Merkitään, että Arto Nurmi oli läsnä esityksen ajan Porin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolissa, mutta poistui päätöksenteon ajaksi esteellisenä (yhteisöjäävi).

Tiedoksi

Porin Satama Oy, Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.