Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 22.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Porin Toimitilat Oy tavoitteet vuodelle 2022

PRIDno-2021-4197

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan vuositason tavoitteet. Porin Toimitilat Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko kello 11.32 - 11.36.

Merkitään, että Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi poistui kokouksesta kello 11.35.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Porin Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Leena Kopra-Saarnijoki ja hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo olivat läsnä tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 10.58 - 11.31.

Tiedoksi

Porin Toimitilat Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.