Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pori Energia Oy tilinpäätös 2020

PRIDno-2021-1243

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Pori Energia Oy esittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

Esteellisyys

  • Tommi Salokangas

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen) poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Kaupunginhallitus kuuli Pori Energia Oy:n toimitusjohtaja Petri Paajasen ja hallituksen puheenjohtaja Petri Lahtisen alustuspuheenvuoron asiassa klo 8.15 - 9.03. 

Tiedoksi

Pori Energia Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.