Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Porin Satama Oy tilinpäätös 2020

PRIDno-2021-1304

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Satama Oy esittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilän ja hallituksen puheenjohtaja Arto Nurmen alustuspuheenvuoron asiassa klo 10.25 - 11.21.

Diana Bergroth-Lampinen poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 10.58. Puheenjohtajana jatkoi Anne Liinamaa. 
Juha Vasama poistui kokouksesta klo 10.59 asian esittelyn aikana.
Timo Jauhiainen poistui kokouksesta klo 11.00.
Sanna Mustajoki poistui kokouksesta klo 11.00.

Tiedoksi

Porin Satama Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.