Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Porin Toimitilat Oy tilinpäätös 2020

PRIDno-2021-1301

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Toimitilat Oy esittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli Porin Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Leena Kopra-Saarnijoen ja  ja hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamon alustuspuheenvuoron asiassa klo 9.08 - 9.21.

Mirva Heino poistui (yhteisöjäävi, Porin Toimitilat Oy, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä asian esittelyn jälkeen klo 9.21. Mirva Heino saapui asian päätöksenteon jälkeen kokoukseen klo 9.22.

Asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 9.24 - 9.40.

Kokoustauon aikana Petri Huru saapui  kokoukseen klo 9.26. Ismo Läntinen poistui kokouksesta klo 9.26.

Tiedoksi

Porin Toimitilat Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.