Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Porin YH-Asunnot Oy tilinpäätös 2020

PRIDno-2021-1302

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin YH-Asunnot Oy esittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) ilmoitti esteellisyyden asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Kaupunginhallitus kuuli Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Träskelinin ja hallituksen puheenjohtaja Esa J. Wahlmanin alustuspuheenvuoron asiassa klo 9.40 - 10.08.

Arja Laulainen saapui kokoukseen klo 9.41. Mirva Heino poistui kokouksesta klo 9.41. 
Raisa Ranta (intressijäävi, As. Oy Porin Kiertokatu 16-18) poistui esteellisenä kokouksesta  klo 10.11 - 10.14. Rannan sijaan pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu Hatanpää.
Oili Heino (palvelussuhdejäävi) poistui esteellisenä kokouksesta klo 10.11 - 10.14.

Asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 10.15 - 10.25.

Tiedoksi

Porin YH-Asunnot Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.