Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Emmastiina Hesso ja Tapio Huhtanen (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.12.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emmastiina Hesso ja Tapio Huhtanen (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.12.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.