Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Valtuustoaloite, joukkoliikenteen palauttaminen Isojoenrannan kaupunginosaan, Niko Viinamäki (lisäpykälä)

PRIDno-2021-5872

Perustelut

Valtuutettu Niko Viinamäki jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Joukkoliikenteen palauttaminen Isojoenrannan kaupunginosaan
Joukkoliikenteen lopettaminen Isojoenrannalta on ajanut asuinalueet eriarvoiseen asemaan. Perussuomalaisten valtuustoryhmän jättämässä valtuustoaloitteessa kartoitettiin joukkoliikenteessä kesäkuussa tehtyjen uudistusten vaikutuksia. Kyselyyn vastasi 847 henkilöä, joiden tulosten perusteella 66% olivat epätyytyväisiä uudistusten vaikutuksiin. Yhtenä uudistuksen vaikutuksena, joukkoliikenne loppui vallan Isojoenrannan kaupunginosasta.
Isojoenrannalla joukkoliikenteen merkitys on erittäin tärkeää. Alueella asuu eri-ikäistä väestöä lapsiperheistä vanhuksiin. Koululaisia alakouluikäisistä lukiolaisiin, joiden osalta joukkoliikenne on välttämätön yleiseen oppivelvollisuuteen vedoten. Eläkeläisten osalta joukkoliikenteen merkitys on myös tärkeää, jotta he pystyvät saavuttamaan keskustassa olevat palvelut.

Joukkoliikenne palveluiden tarjoaminen kunnassa on vapaaehtoista, mutta jokaiselle kuntalaiselle on tarjottava yhdenvertaiset palvelut. Täten ollen vetoan aloitteessani, että Porin Kaupunki ottaa perusteluni huomioon ja rupeaa toimenpiteisiin yhdessä Porin Linjojen kanssa ja mahdollistaa myös Isojoenrannalla asuville joukkoliikennepalvelut.

Ehdotuksena joukkoliikennejaostolle:

Vuoro 66 kiertäisi Noormarkusta tullessa Koillisväylää pitkin Karjasillantien kautta Laituritielle, josta Isojoenrannantien kautta takaisin Ruosniementielle ja kauppatorilta tullessa Isojoenrannantien kautta Laituritielle, josta Karjasillantien kautta takaisin Koillisväylälle. Näin ollen Isojoenrannan asuinalue olisi saavutettavissa julkisella kulkuvälineellä ja samoin myös mahdollistaisi asuinalueiden yhdenvertaiset palvelut.

Niko Viinamäki (ps.)
kaupunginvaltuutettu"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.