Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Valtuustoaloite, selvitys Porin kaupungin kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseksi, Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Raisa Ranta (lisäpykälä)

PRIDno-2021-5875

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittana valtuutettu Raisa Ranta jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Selvitys Porin kaupungin kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseksi 

Rakennetun ympäristön päästöistä valtaosa syntyy niiden käytön aikana. Energiatehokkuusinvestoinneilla on mahdollista vähentää päästöjä merkittävästi siirtymällä kestävämpiin lämmitysratkaisuihin. 

Porin kaupunki on esimerkiksi siirtynyt öljylämmitystä vähäpäästöisempiin energiaratkaisuihin useissa kiinteistöissään, mutta öljyä käytetään yhä lämmitykseen joissain Porin kaupungin rakennuksissa. 

Esitämme, että Pori selvittää kaikki öljylämmitystä käyttävät kaupungin kiinteistöt ja tekee aikataulutetun suunnitelman siitä luopumiseksi kustannusvaikutuksineen huomioiden sekä investointi- että käyttökustannukset. 

Porissa, 13.12.2021

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä

Raisa Ranta

Tapio Furuholm

Mika Aho

Emma Hesso

Jaakko Jäntti

Antero Kivelä

Jani-Petteri Pajukoski

Markku Tanttinen"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.