Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Eroaminen valtuustoryhmästä, Erno Välimäki   (lisäpykälä)

PRIDno-2021-928

Perustelut

Valtuutettu Erno Välimäki jätti puheenjohtajalle 22.2.2021 päivätyn seuraavan ilmoituksen: Ilmoitan tällä ilmoituksella eroavani välittömästi Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä. 

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Arja Laulainen jätti puheenjohtajalle 1.3.2021 päivätyn seuraavan ilmoituksen: Erno Välimäki on liittynyt 1.3.2021 sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäseneksi ja sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on hyväksynyt hänet jäsenekseen. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.