Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kevyenliikenteen huomioiminen valtatie 2:n parantamisen yhteydessä, valtuustoaloite,  Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola (lisäpykälä)

PRIDno-2021-979

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Juha Kantola jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee parhaillaan suunnitelmia valtatie 2:n parantamiseksi Porin keskusta-alueella. Esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kevyenliikenteen yhteyden saamiseksi valtatie 2:n rinnalle Isomäen urheilukeskukselta Mäntyluodontien suuntaan.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.