Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Ehdotus

Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen suoritetaan nimenhuuto.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon ja ääni-​ ja kuvayhteyksien tarkistamisen jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi

Kokouskäsittely

Merkittiin tiedoksi, että kukaan valtuutetuista ei ole ilmoittanut olevansa estynyt saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Esa Kohtamäki saapui klo 18.23.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.