Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Metsien kasvun ja hiilensidonnan lisääminen metsän tuhkalannoituksella, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset, ensimmäisenä allekirjoittajana Petri Huru (lisäpykälä)

PRIDno-2021-973

Perustelut

Porin Perussuomalaiset ensimmäisenä allekirjoittajana Petri Huru jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen: 

Tuhkalannoitus on kannattava investointi, jolla saadaan pitkäaikainen kasvunlisäys. Lisäksi se on nopeavaikutteinen keino lisätä metsien kasvua ja samalla hiilensidontaa. Lannoitus vähentää maaperän happamuutta ja siten parantaa ravinteiden saatavuutta. Tutkimusten mukaan tuhka lisää puuston kasvua turvemailla 2-6 kuutiometriä hehtaarilla vuodessa ja vaikutusaika on kymmeniä vuosia. Etelä- ja Keski-Suomen kivennäismailla saadaan varttuneissa metsissä typpilannoituksella tuotettua lisäpuuta yleensä 12–20 kuutiota hehtaarilla.

Metsän lannoituksen aiheuttamalla kasvunlisäyksellä voidaan sitoa jopa 10 tonnia hiilidioksidia hehtaarille sen lisäksi, mitä metsä normaalisti kasvaessaan sitoisi. Lisääntynyt metsänkasvu mahdollistaa myös paremmat tuotot metsistä.

Tuhkalannoitteen levittämisessä käytetään yleensä helikopteria tai ajokoneiden päälle asennettuja lannoitelevittimiä.

Hallintosäännön suomin oikeuksin esitän, että Porin kaupungin tekninen toimiala ryhtyy edellä mainittuun metsän tuhkalannoituksesta saatavien hyötyjen selvitystyöhön sekä kartoittaa onko Porin kaupungin omistamissa metsissä potentiaalisia alueita, joissa metsien tuhkalannoitusta olisi järkevää tehdä. Lisäksi tulee selvittää, onko Winnovan metsäalan koulutuksella intressejä yhteistyöhön metsälannoituksen suorittamiseksi ajokoneilla. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.