Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Muiden maankäytön suunnitteluun vaikuttavien suunnitelmien huomioiminen kaavoituskatsauksen yhteydessä, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola (lisäpykälä)

PRIDno-2021-980

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Juha Kantola jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Kaavoituskatsaus on selvitys valmistelussa olevista ja valmisteluun tulevista asema- ja yleiskaavoista. Maankäytön suunnitteluun vaikuttavat kaavojen lisäksi monet muut suunnitelmat kuten palveluverkkoon, joukkoliikenteeseen ja muut liikenneverkkoon liittyvät suunnitelmat.

Ehdotamme, että jatkossa kaavoituskatsauksen rinnalla käytäisiin läpi myös kaikki muut maankäytön suunnitteluun vaikuttavat suunnitelmat ja varmistettaisiin, että ne tukevat toisiaan.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.